Šiaulių r. sav. Kuršėnų sen. notaro biuras

Notarė Vykinta Jokantaitė-Birbilienė

Telefonas pasiteiravimui:
+370 41 200611

Dėl Elvyros Šukšterienės palikimo

Prašome galimus/potencialius Elvyros Šukšterienės, gim. 1935-02-13 d., mirusios 2018-01-30 d., įpėdinius arba asmenis, kurie kreipėsi į teismą dėl jų palikimo priėmimo, apie tai informuoti Šiaulių rajono savivaldybės Kuršėnų seniūnijos notaro biurą (J. Basanavičaus 3-7, Kuršėnai, tel. 841200611) iki 2024 m. sausio 18 d. Nepateikus duomenų ar/ir dokumentų, gali būti išduodamas paveldėjimo teisės liudijimas įstatymo nustatyta tvarka palikimą laiku priėmusiems įpėdiniams.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.12 str. numatyta, kad „Palikėjo vaikaičiai ir provaikaičiai paveldi pagal įstatymą kartu su paveldinčiais atitinkamai pirmos arba antros eilės įpėdiniais, jeigu palikimo atsiradimo metu nebėra gyvo to iš jų tėvų, kuris būtų buvęs įpėdinis. Jie lygiomis dalimis paveldi tą dalį, kuri būtų priklausiusi mirusiam jų tėvui ar motinai paveldint pagal įstatymą“. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.50 str. numatyta, kad palikimas priimamas per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos