Šiaulių r. sav. Kuršėnų sen. notaro biuras

Notarė Vykinta Jokantaitė-Birbilienė

Telefonas pasiteiravimui:
+370 41 200611

Pranešimas dėl galimo palikimo perėjimo LR Valstybei

Prašome galimus/potencialius:

Vaclovo Šimkevičiaus, gim. 1946-10-19,   mirusio 1999-06-12 d.,

Broniaus Palubinskio, gim. 1949-07-05,   mirusio 2018-05-11 d.,

Adolfinos Ubartienės, gim. 1933-01-29,   mirusios 2006-07-08  d.,

Alekso Kavanausko, gim.  1915-10-17, mirusio 1997-07-15 d.

Leonoros Kavanauskienės, gim. 1922-03-10, mirusios 1993-09-30 d.

Jurgio Margelio, gim.  1943-09-18, mirusio 2004-06-20 d.

įpėdinius, valdančius paveldimą turtą faktiniu valdymu arba asmenis, kurie kreipėsi į teismą dėl jų palikimo priėmimo, apie tai informuoti Šiaulių rajono savivaldybės Kuršėnų seniūnijos notaro biurą (J. Basanavičaus 3-7, Kuršėnai, tel. 841200611) iki 2021 m. gegužės 18 d.  

Nepateikus duomenų ar/ir tai patvirtinančių dokumentų, gali būti išduotas palikimo perėjimo Valstybei liudijimas LR teisės aktų nustatyta tvarka.