Šiaulių r. sav. Kuršėnų sen. notaro biuras

Notarė Vykinta Jokantaitė-Birbilienė

Telefonas pasiteiravimui:
+370 41 200611

Apie būtinus veiksmus, kai palikimą po asmens mirties tenka priimti karantino metu

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato trijų mėnesių palikimo priėmimo terminą. Nespėjus priimti palikimo per šį laikotarpį, dėl jo atnaujinimo būtina kreiptis į teismą.
Atsižvelgiant į paskelbtą ekstremalią padėtį bei karantiną rekomenduotina įpėdiniams, tais atvejais, kai mirusiojo deklaruota nuolatinė gyvenamoji vieta buvo Kuršėnų seniūnijoje, Raudėnų seniūnijoje, ar Kuršėnų kaimiškojoje seniūnijoje, ir terminas palikimui priimti baigiasi karantino metu, esant galimybei, paštu (J. Basanavičiaus 3-7, Kuršėnai) ar elektroniniu paštu (vykinta.birbiliene@notarai.lt) atsiųsti Šiaulių rajono savivaldybės Kuršėnų seniūnijos notaro biurui pareiškimą (informaciją), kad palikimą priimate (taip pat reikėtų nuspręsti, ar pageidausite palikimą priimti pagal antstolio apyrašą (atkreipiame dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.53 straipsnio 1 d. “įpėdinis, priėmęs palikimą pagal antstolio sudarytą turto apyrašą už palikėjo skolas atsako tik paveldėtu turtu”). Pasibaigus karantinui ir notarų biurams atnaujinus darbą, įpėdinis turės atvykti pas notarą, bus nustatyta jo tapatybė ir patvirtintas pareiškimas dėl palikimo priėmimo. Notarui išdavus įpėdiniui vykdomąjį pavedimą dėl turto apyrašo sudarymo (jeigu jo bus prašoma), šis pavedimas vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka – notaro išduotą vykdomąjį pavedimą dėl turto apyrašo sudarymo įpėdinis ne vėliau kaip per dvi savaites pateikia bet kuriam palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismo veiklos teritorijoje veikiančiam antstoliui.

Atkreipiame dėmesį, kad palikimo priėmimas yra universalus ir besąlyginis (priimdami palikimą prisiimate jį visą be savo nustatytų/nustatomų sąlygų (ne atskirais daiktais, taip pat tą turtą ir skolas, apie kurį/kurias galite nežinoti, kuris/kurios atsiras mirusiojo vardu ateityje). Dėl konkretesnės informacijos prašome kreiptis telefonu +37061698800 arba elektroniniu paštu (vykinta.birbiliene@notarai.lt)