Šiaulių r. sav. Kuršėnų sen. notaro biuras

Notarė Vykinta Jokantaitė-Birbilienė

Telefonas pasiteiravimui:
+370 41 200611

Dėl testamentų sudarymo karantino metu

Gerbiami klientai,

informuojame, kad kol dėl koronaviruso pandemijos negali būti atliekami notariniai veiksmai (tarp jų ir testamento patvirtinimas), asmenys, kurie nori sudaryti testamentą karantino metu, gali patys surašyti asmeninį testamentą.
Asmeninis testamentas – dokumentas, surašomas paties testatoriaus ranka. Dokumente nurodomas testatoriaus vardas, pavardė, testamento sudarymo data (metai, mėnuo, diena), vieta, testatorius asmeniniame testamente taip pat išreiškia savo valią ir pasirašo tokį testamentą. Asmeninis testamentas gali būti surašomas bet kokia kalba. Dėl konkretesnės informacijos galima pasikonsultuoti su notaru/notarais nuotoliniu būdu.
Pasibaigus karantinui ir notarų biurams atnaujinus veiklą bei notarams atnaujinus notarinių veiksmų atlikimą, asmenys, kurie surašė asmeninį testamentą, tokį testamentą galės perduoti saugoti notarui (tuo atveju panaikinama galimybė, kad testamentas nebus surastas po testatoriaus mirties ir, be to, jo nereikės per vienerius metus pateikti teismui patvirtinti). Jeigu asmeninis testamentas nebuvo perduotas saugoti nustatyta tvarka, jis po testatoriaus mirties ne vėliau kaip per vienerius metus turi būti pateiktas teismui patvirtinti ir tokiu atveju galios
tik teismo patvirtintas testamentas.
Karantino metu asmenys, norintys gauti teisinę informaciją apie asmeninio testamento sudarymą bei kitais klausimais, gali kreiptis elektroniniu paštu arba telefonu į bet kurį notarų biurą. (Šiaulių rajono savivaldybės Kuršėnų seniūnijos notaro biuro tel. 8 41 200611, +37061698800, el. paštas: vykinta.birbiliene@notarai.lt).
Asmeninio testamento pavyzdys pridedamas (Galima, bet neprivaloma šiuo pavyzdžiu vadovautis). Galite surašyti savo nuožiūra kitokį, kuris atitiktų Jūsų valią ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.30 straipsnyje išvardintus reikalavimus (ranka surašytas, nurodytas testatoriaus vardas, pavardė, testamento sudarymo data (metai, mėnuo, diena), vieta, išreiškiama testatoriaus valią, testatoriaus pasirašytas).

Asmeninio testamento pavyzdys